Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland avslutades december 2015 men återuppstår i ny form från och med hösten 2016.

Läs mer på Handelskammaren Mittsveriges hemsida midchamber.se/qbiz